Ouderraad

Welkom bij de ouderraad van OLV ten Bos!

“Als ouderraad willen we een brug zijn tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie!”

Wie zijn we?

Wij zijn een groep gemotiveerde en betrokken ouders zich inzet voor de leerlingen en de school. Iedereen die mee wil denken, plannen en werken met de directie en de leerkrachten aan het leven op school, is van harte welkom op onze vergaderingen of bij onze activiteiten. Door samen te werken kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen. 

Bestuur:
Voorzitter: Els
Penningmeester: Ilse en Bram
Secretaris: Bram

De ouderraad vergadert een 7-tal keren per jaar. Uiteraard ben je steeds welkom op onze vergaderingen. Maar ook als je liever de handen uit de mouwen steekt dan te vergaderen, ontvangen we jou met open armen. Oproepen voor hulp bij onze activiteiten krijg je via de boekentas van jouw kind of lees je in onze Whatsappgroep. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te helpen bij onze klusjesdienst, de pannenkoekenbak, werkgroep verkeer, Halloween, kerst- en zomerdrink, limonadefuif, Nelekesquiz of koekjesverkoop. 

Wat willen we bereiken?

Als ouderraad willen we met onze activiteiten…

  • een (financieel) steentje bijdragen aan de school: de opbrengst van onze activiteiten gaat volledig naar de school. Zo zorgden we mee voor de nieuwe meubels in het nieuwe gedeelte van de school, het klimrek, nieuw turnmateriaal, mezzanine in de klassen, shirts, speelkoffers, beamers, …
  • zorgen voor betrokkenheid tussen de (groot)ouders en de school
  • zorgen voor een veilige en toffe schoolomgeving voor onze kinderen. Dit doen we door…
  • verschillende activiteiten te organiseren
  • te zorgen dat we zoveel mogelijk (groot)ouders bereiken
  • de factuur van de bus van het zwemmen voor onze rekening te nemen
  • de Sint en de paasklokken een handje te helpen
  • te zorgen voor lekkere pannenkoeken bij Lichtmis
  • kleine herstellingen zoveel mogelijk zelf uit te voeren, bv. schilderen op de speelplaats, basketbalring herstellen, bankjes en tafels herstellen, het beitsen van de speeltuigen,…
  • op vlak van verkeersveiligheid en -educatie samen te werken met de leerkrachten, het gemeentebestuur en de politie. De werkgroep verkeer (die bestaat uit ouders en leerkrachten) zorgde bv. voor de mascotte Leo, ‘Helm op fluo top’-actie, het voetgangers- en fietsexamen voor de 2de en 3de graad

Wanneer?

De vergaderingen van de ouderraad schooljaar 2022-2023 gaan door op dinsdag 20 sept, 18 okt, 22 nov, 17 jan, 14 maart, 23 mei en 27 juni

Data van de zomeractiviteit en klusdagen volgt later.

Vragen?

Heb je een vraag over onze werking of wil je graag de verslagen van onze vergaderingen ontvangen, laat het ons weten: ouderraadolvtenbos@gmail.com.

Tot binnenkort!

Els, Ilse, Bram, Liesbeth, Niels, Orion, Tina, Sofie en Sarah