Leerlingenraad

Verkiezingsprocedure: bij het begin van het schooljaar duiden de leerlingen in het vierde tot en met het zesde leerjaar de kinderen aan die hen zullen vertegenwoordigen in de leerlingenraad.

Samenstelling: van iedere klas zetelen er twee verkozen leerlingen in de vergadering. De leden van de leerlingenraad duiden een voorzitter en een secretaris aan uit de groep van het zesde leerjaar.

Verantwoordelijke leerkrachten: meester Niels, juf Greet, juf Katrien en directeur Aline 

Wanneer er een project of een activiteit wordt goed gekeurd volgen directeur Aline en juf Annemie de uitvoering van de projecten op.