Ondersteunend personeel

Beleidsondersteuner – juf Mari
mari.malfliet@olvtenbos.be
Secretariaatsmedewerker – juf Nathalie
secretariaat@olvtenbos.be