• ICT-coördinator
    • Steffen Spitters 
  • Preventieadviseur
    • Herbert Wuytack 

 

Kinderverzorgster Els en medewerkster Ria
Kinderverzorgster juf Els en medewerkster juf Ria

 

directeur Veerle en beleidsondersteuner juf Annemie
directeur Veerle en beleidsondersteuner juf Annemie

Directeur Veerle (directeur-veerle@olvtenbos.be)

juf Annemie (annemie.buytaert@olvtenbos.be)