zorgteam

Zorgcoördinator en zorgleerkracht L1/L2 Рjuf Alexandrina
zorgco@olvtenbos.be
Zorgpartner L1-L6
meester Niels
niels.fernhout@olvtenbos.be
Interne zorgleerkracht L3-L6
juf Griet
griet.delentacker@olvtenbos.be
Zorgleerkracht kleuters
juf Veerle
veerle.stas@olvtenbos.be